Ammatinkuvaus


Ammattinimike: Eläintenhoitaja, suuntautumisvaihtoehtona klinikkaeläintenhoitaja

Klinikkaeläintenhoitajat työskentelevät ensisijaisesti eläinlääkäriasemilla, eläinklinikoilla, eläinsairaaloissa ja eläinlääkäreiden vastaanotoilla hoitajina.

Työ on erityisosaamista vaativaa hoito- ja asiakaspalvelutyötä.

Klinikkaeläintenhoitajat avustavat eläinlääkäriä tämän päivittäisissä työtehtävissä. Toimenkuva vaihtelee työnantajasta ja työntekijän kokemuksesta riippuen.

Seuraavassa listassa on yleisimpiä esimerkkejä klinikalla työskentelevän Klinikkaeläintenhoitajan toimenkuvaan kuuluvista tehtävistä:

  • Toimii klinikan vastaanotossa huolehtien mm. potilaiden sisäänkirjoituksesta, alustavasta anamneesin otosta, puhelinliikenteestä- ja palvelusta, ajanvarauksesta, hoito- ja ravintovalmisteiden myynnistä, asiakasneuvonnasta, kassatyöskentelystä, arkistoinnista ja hoito- ohjeiden antamisesta
  • Huolehtii vastaanoton yleisen järjestyksen ja siisteyden säilymisestä
  • Avustaa eläinlääkäriä erilaisissa polikliinisissa tutkimuksissa ja toimenpiteissä, kuten näytteenotot, röntgenkuvaukset ja kiinnipidot
  • Suorittaa yleisimpiä laboratoriotehtäviä eläinlääkärin antaman lähetteen mukaisesti
  • Toimii leikkausosastolla huolehtien potilaan esivalmisteluista, leikkauksessa avustamisesta ja potilaan hoidosta leikkauksen jälkeen. Huolehtii instrumenttihuollosta ja toimenpide / leikkaustilojen aseptiikasta
  • Suorittaa joitakin toimenpiteitä eläimille eläinlääkärin valvonnan alla; mm. hammashuoltoa, haavojen hoitoja, ompeleiden poistoja, lääkitysten antoja ja verinäytteiden ottoja.
  • Huolehtii vastaanoton varastojen täydennyksistä, tehden mm. lääke- ja tarviketilauksia


Työaika vaihtelee, keskimääräinen työpäivä on. n. 6-8 tuntia päivässä, 30-40 tuntia viikossa. Työ on useimmiten kaksi- tai kolmivuorotyötä, johon saattaa sisältyä päivystysvelvoitteita. Alalla ei ole työehtosopimusta, eli alalla noudatetaan työaikalakia sekä vuosilomalakia. Lisäksi työnantajakohtaisesti työntekijälle voi kuulua erilaisia etuuksia tai työnantaja voi maksaa esimerkiksi ilta- tai lauantailisiä. Työehtosopimuksen puuttumisesta johtuen alan palkkaus myös vaihtelee huomattavasti.

Alalle kouluttautuminen tapahtuu pääasiassa kolmella tavalla: työkokemus, oppisopimus tai ammattitutkintoon valmentava koulutus. Koska Klinikkaeläintenhoitajan ammattiin valmistuminen tapahtuu näyttötutkinnon kautta, ei välttämättä tarvita varsinaista koulutusta oppilaitoksessa, jos työelämä on tarjonnut vankan tietotaito-pohjan näyttötutkinnon suorittamiseen.

Oppisopimuskoulutus on kaksi vuotinen, johon sisältyy työssäolo- ja koulujaksoja ja jonka jälkeen opiskelija suorittaa näyttötutkinnon. Opiskelija hankkii itse oppisopimustyöpaikan.

Alalle on myös valmentavaa koulutusta, joiden pituudet vaihtelevat 1-2 vuoden välillä. Koulutukseen kuuluu teoriaa sekä työssäoppimisjaksoja. Tavoitteena on, että opiskelija pystyy koulun jälkeen suorittamaan näyttötutkinnon sieltä hankkimiensa tietojen ja taitojen pohjalta.