Yhdistyksen hallitus kokoontuu 4-5 kertaa vuodessa ja käsittelee jäsenanomukset.
Jäsenanomuksella henkilö tai oikeuskelpoinen yhteisö voi hakea Klinikkaeläinhoitajat ry:n varsinaiseksi jäseneksi tai kannatusjäseneksi. Jäsenyys oikeuttaa yhdistyksen tarjoamiin etuihin, ja äänioikeuteen yhdistyksen vuosittaisissa kokouksissa.


VARSINAINEN JÄSEN

Uudet jäsenet 30€ / 1.vuosi
Vanhat jäsenet 25€ / vuosi
Opiskelija 25€ / vuosi

Yhdityksen varsinaiseksi jäseneksi voidaan hyväksyä henkilö, joka
  • ammatikseen työskentelee eläinklinikalla / eläinlääkäriasemalla eläintenhoitajan tehtävissä
  • on suorittanut eläintenhoitajan ammattitutkinnon;
    klinikkaeläintenhoitaja (ent. pieneläinhoitaja) suuntautumisvaihtoehtona
  • on suorittanut klinikkaeläintenhoitajan (ent. pieneläinhoitajan) oppisopimuskoulutuksen hyväksyttävästi
  • opiskelee yhdistyksen tunnistamassa oppilaitoksessa klinikkaeläinhoitajaksi


KANNATUSJÄSEN

Jäsenmaksu 80€ / vuosi

Kannatusjäseneksi voidaan hyväksyä muut henkilöt ja oikeuskelpoiset yhteisöt, jotka läheisesti liittyvät alaan.

Kannatusjäsenmaksulla tuetaan eläinhoitajille järjestettävää toimintaa. Kannatusjäsenyys on positiivinen ilmaus ammattikuntamme arvostuksesta.

Yhdistyksen jäsenlehti Demodex ilmestyy kahdesti vuodessa, jonka toimitus sisältyy jäsenmaksuun. Lisätilaus useampaan osoitteeseen maksaa 25€ jokaista erillistä osoitetta kohden.

Kannatusjäsenellä ei ole äänioikeutta yhdistyksen vuosikokouksessa.


Tervetuloa joukkoomme!