Yhdistyksen hallitus kokoontuu 4-5 kertaa vuodessa ja käsittelee jäsenanomukset.
Jäsenanomuksella henkilö tai oikeuskelpoinen yhteisö voi hakea Klinikkaeläinhoitajat ry:n varsinaiseksi jäseneksi tai kannatusjäseneksi.

Kun liityt jäseneksi, saat yhdistyksen julkaiseman Demodex-lehden kaksi kertaa vuodessa, pääset yhdistyksen suljettuun FB-ryhmään, saat ensikäden tietoa yhdistyksen järjestämistä tapahtumista ja usein olet oikeutettu osallistumaan niihin jäsenhintaan. Olet myös äänioikeutettu yhdistyksen vuosittaisissa kokouksissa.


VARSINAINEN JÄSEN

Uudet jäsenet 30€ / 1.vuosi
Vanhat jäsenet 25€ / vuosi


Yhdityksen varsinaiseksi jäseneksi voidaan hyväksyä henkilö, joka
  • ammatikseen työskentelee eläinklinikalla / eläinlääkäriasemalla eläintenhoitajan tehtävissä
  • on suorittanut eläintenhoitajan ammattitutkinnon;
    klinikkaeläintenhoitaja (ent. pieneläinhoitaja) suuntautumisvaihtoehtona
  • on suorittanut klinikkaeläintenhoitajan (ent. pieneläinhoitajan) oppisopimuskoulutuksen hyväksyttävästi
  • opiskelee yhdistyksen tunnistamassa oppilaitoksessa klinikkaeläinhoitajaksi


KANNATUSJÄSEN

Jäsenmaksu 80€ / vuosi

Kannatusjäseneksi voidaan hyväksyä muut henkilöt ja oikeuskelpoiset yhteisöt, jotka läheisesti liittyvät alaan.

Kannatusjäsenmaksulla tuetaan eläinhoitajille järjestettävää toimintaa. Kannatusjäsenyys on positiivinen ilmaus ammattikuntamme arvostuksesta.

Yhdistyksen jäsenlehti Demodex ilmestyy kahdesti vuodessa, jonka toimitus sisältyy kannatusjäsenmaksuun. Lisätilaus useampaan osoitteeseen maksaa 25€ jokaista erillistä osoitetta kohden.

Kannatusjäsenellä ei ole äänioikeutta yhdistyksen vuosikokouksessa.


Tervetuloa joukkoomme!