Yhdistyksen hallitus kokoontuu 4-5 kertaa vuodessa ja käsittelee jäsenanomukset.
Jäsenanomuksella henkilö tai oikeuskelpoinen yhteisö voi hakea Klinikkaeläinhoitajat ry:n varsinaiseksi jäseneksi tai kannatusjäseneksi.

Kun liityt jäseneksi, saat yhdistyksen julkaiseman Demodex-lehden kaksi kertaa vuodessa, pääset yhdistyksen suljettuun FB-ryhmään, saat ensikäden tietoa yhdistyksen järjestämistä tapahtumista ja usein olet oikeutettu osallistumaan niihin jäsenhintaan. Olet myös äänioikeutettu yhdistyksen vuosittaisissa kokouksissa.


VARSINAINEN JÄSEN

Uudet jäsenet 30€ / liittymisvuosi
Vanhat jäsenet 25€ / vuosi

Opiskelijoille liittymismaksu 25€


Yhdityksen varsinaiseksi jäseneksi voidaan hyväksyä henkilö, joka
  • ammatikseen työskentelee eläinklinikalla / eläinlääkäriasemalla eläintenhoitajan tehtävissä
  • on suorittanut eläintenhoitajan ammattitutkinnon;
    klinikkaeläintenhoitaja (ent. pieneläinhoitaja) suuntautumisvaihtoehtona
  • on suorittanut klinikkaeläintenhoitajan (ent. pieneläinhoitajan) oppisopimuskoulutuksen hyväksyttävästi
  • opiskelee yhdistyksen tunnistamassa oppilaitoksessa klinikkaeläinhoitajaksi

HUOM! Opiskelijana jäseneksi liittyessä tulee lähettää todiste opiskelusta tai opiskelun aloittamisesta. Todisteeksi riittää opiskelijaksi hyväksymisilmoitus tai oppilaitoksen toimittama opiskelutodistus (esimerkiksi joukkoliikenteen opiskelija-alennuksia varten laadittu todistus), josta käy ilmi opiskelijan nimi ja aloituspäivämäärä. Todiste lähetetään jäsensihteerille jäsenhakemuksen yhteydessä osoitteeseen: jasensihteeri@klinikkaelainhoitajat.fi

KANNATUSJÄSEN

Jäsenmaksu 80€ / vuosi

Kannatusjäseneksi voidaan hyväksyä muut henkilöt ja oikeuskelpoiset yhteisöt, jotka läheisesti liittyvät alaan.

Kannatusjäsenenä tuet klinikkaeläinhoitajille ja pieneläinhoitajille järjestettävää toimintaa. Kannatusjäsenyys on positiivinen ilmaus ammattikuntamme arvostuksesta.

Yhdistyksen jäsenlehti Demodex ilmestyy kahdesti vuodessa, jonka toimitus sisältyy kannatusjäsenmaksuun. Lisätilaus useampaan osoitteeseen maksaa 25€ jokaista erillistä osoitetta kohden.

Kannatusjäsenellä ei ole äänioikeutta yhdistyksen vuosikokouksessa.


Tervetuloa joukkoomme!