Yhdistyksen hallitus kokoontuu 4-5 kertaa vuodessa ja käsittelee jäsenanomukset.
Jäsenanomuksella henkilö tai oikeuskelpoinen yhteisö voi hakea Klinikkaeläinhoitajat ry:n varsinaiseksi jäseneksi tai kannatusjäseneksi. Jäsenyys oikeuttaa yhdistyksen tarjoamiin etuihin, ja äänioikeuteen yhdistyksen vuosittaisissa kokouksissa.


VARSINAINEN JÄSEN

Uudet jäsenet 30€ / 1.vuosi
Vanhat jäsenet 25€ / vuosi
Yhdityksen varsinaiseksi jäseneksi voidaan hyväksyä henkilö, joka
  • ammatikseen työskentelee eläinklinikalla / eläinlääkäriasemalla eläintenhoitajan tehtävissä
  • on suorittanut eläintenhoitajan ammattitutkinnon;
    klinikkaeläintenhoitaja (ent. pieneläinhoitaja) suuntautumisvaihtoehtona
  • on suorittanut klinikkaeläintenhoitajan (ent. pieneläinhoitajan) oppisopimuskoulutuksen hyväksyttävästi
  • opiskelee yhdistyksen tunnistamassa oppilaitoksessa klinikkaeläinhoitajaksi

KANNATUSJÄSEN

Jäsenmaksu 50€ / vuosi
Kannatusjäseneksi voidaan hyväksyä muut henkilöt ja oikeuskelpoiset yhteisöt, jotka läheisesti liittyvät alaan.

Kannatusjäsenellä ei ole äänioikeutta yhdistyksen vuosikokouksessa.


Tervetuloa joukkoomme!